És possible crear una empresa a Andorra i seguir operant a Espanya?

Aquest és un dels dubtes més freqüents per a inversors d’Espanya, que volen establir-se al país o traslladar la seva empresa a Andorra.

La resposta és clara:

 • SÍ, és possible crear una empresa i seguir vivint a Espanya, de manera que la societat tributària en l’Impost de Societats Andorra i la persona en l’IRPF Espanyol, no gaudint així dels beneficis fiscals que comporta viure físicament a Andorra
 • SÍ, és possible contractar serveis i proveïdors espanyols, així com importar productes des d’Espanya, tot I que cal fer tràmits duaners en cas de tractar-se de béns físics.
 • SÍ, és possible facturar i vendre serveis a clients espanyols des d’Andorra.

  Per les diferents complicacions legislatives que poden comportar aquestes activitats, recomanem sempre comptar amb un assessorament sobre aquestes activitats, evitant possibles errors que podrien tenir conseqüències econòmiques i jurídiques greus.

  També, segons la situació de cada empresa o persona física, un assessor et pot aconsellar sobre quina és la millor opció jurídica i fiscal per instal·lar la teva empresa a Andorra i aconseguir les millors condicions. S’ha de valorar si fixar la residència fiscal com empresari a Andorra seria el millor per què

Avantatges de tenir residència fiscal a Andorra

 • L’IRPF té un gravamen de 10%
 • Aquelles rendes netes inferiors a 24.000no tributen
 • Si les rendes netes estan compreses entre 24.001 i 40.000 el tipo d’efectiu és del 5% (s’aplica una bonificació del 50% sobre el 10% del tipus general amb un màxim de 800€)
 • El gravamen del 10% s’aplica a les rendes a partir de 40.001
 • Les rendes de la base d’estalvis, s’aplica al tipus del 10%, però té un exempció de 3.000€, és a dir, que els primers 3.000€ no tributen per exempció.
 • Els dividends rebuts de societats andorranes tributen al 0%
 • No existeixen impostos sobre el patrimoni ni herències

La taxa de l’IGI (impost general directe, a Espanya IVA, és del tipus general del 4,5% i l’IGI bancari és del 9,5%

Dominic Paredes

Necessites ajuda amb la teva empresa o com a particular?

Primera consulta gratuïta