Sabies que Andorra és un dels països d’Europa amb la taxa més baixa de l’impost de les societats (IS)? Amb un impost de societats màxim del 10% per llei, es converteix en un lloc ideal per a les multinacionals i també per a les pimes. 

Crear una empresa a Andorra o bé establir la seu d’una empresa dins del principat és una opció a valorar per a molts empresaris.

Què és l’Impost de Societats (IS)?

L’Impost sobre les societats, és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda de les persones jurídiques. Aquest impost va començar aplicar-se l’1 de gener de 2012 i té aplicació a tot el territori del Principat. 

Es defineix impost com la “quantitat de diners exigida sense contraprestació per les administracions públiques a cada ciutadà i a cada empresa com a contribució a la despesa pública segons llurs activitats i resultats econòmics”.

L’economia Andorra obre la porta cap a l’exterior

La imposició d’aquest impost va ser el reflex del procés d’obertura cap a l’exterior de l’economia andorrana iniciat els darrers anys a la seva aplicació. Així mateix, aquest procés va exigir la modernització del sistema tributari andorrà i va fer necessària la creació d’impostos de caràcter directe, entre els quals destaquen:

  • L’impost sobre societats
  • L’impost sobre la renda de les activitats econòmiques (IRPF)
  • L’impost sobre la renda dels no-residents fiscals

El procés d’internacionalització també tenia l’objectiu facilitar la signatura de convenis internacionals per evitar la doble imposició, motiu pel qual era imprescindible que el Principat d’Andorra preveiés un impost directe que gravés els rendiments obtinguts a Andorra per les persones jurídiques. 

Quina quantitat s’ha d’abonar?

  • El tipus general de gravamen per als obligats tributaris de l’impost sobre societats és del 10 per cent.
  • El tipus de gravamen aplicable a les institucions d’inversió col·lectiva regulades per la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà, a exclusió de les societats gestores, que estan sotmeses al règim general, és del 0 per cent.

Qui ha de pagar l’Impost de Societat (IS)? 

Aquest impost s’aplica sobre els beneficis de les societats i l’han de pagar totes les persones jurídiques que tinguin la seva residència fiscal al Principat d’Andorra. 

També estan obligades les institucions d’inversió col·lectiva, així com les entitats públiques i parapúbliques i de dret públic. 

Els obligats tributaris han de disposar d’un número de registre tributari (NRT), que és únic per tots els tributs estatals.

On s’ha de pagar l’Impost de Societat (IS)? 

Físicament a: Administració tributària Baixada del Molí, 26 AD500 Andorra la Vella Principat d’Andorra (Al costat d’Andorra Televisió) 

*Actualment per la crisi sanitària no es pot fer físicament i s’ha de fer mitjançant Internet. En el cas de no poder-ho fer via telemàtica, es podrà agafar cita prèvia presencial. 

Mitjançant Internet a: www.impostos.ad  https://www.impostos.ad/oficina-virtual

Per aquelles persones interessades en més informació sobre l’impost i els tràmits tenim un servei de consulta gratuïta.

Necessites ajuda amb la teva empresa o com a particular?

Primera consulta gratuïta

Dominic Paredes
Dominic Paredes – Propietària Assessors Associats