Assessorament comptable

La gestió comptable no és fàcil...

Deixa-la en les nostres mans

Equip DPS

Tenim un departament exclusivament dedicat a la comptabilitat i fiscalitat, amb un equip altament qualificat i professional. Podem ser el comptable de la teva empresa a Andorra.

El nostre objectiu

Tenim com a objectiu apropar la comptabilitat i el seu enteniment als dirigents de qualsevol empresa. Portar la comptabilitat al dia permet adoptar les decisions més correctes en el moment més adequat, oferint tranquil·litat i complint els terminis establerts, optimitzant així la gestió de l’empresa. T’ajudem en la comptabilitat de la teva empresa i en l’optimització dels costos i beneficis per a un creixement sostenible.

Total
transparència

  • Tarifes mensuals de comptabilitat en funció dels moviments comptables de l’empresa
  • Revisions trimestrals/semestrals d’aquestes tarifes
  • Preu adaptat a la realitat de cada empresa

El servei i les tarifes ofereixen una total transparència al client, que és el més important per a Grup Assessors Associats DPS.

La gestió comptable no és fàcil…
Deixa-la en les nostres mans.