Assessorament comptable

La gestió comptable no és fàcil...

Deixa-la en les nostres mans

Equip P&E

Tenim un departament exclusivament dedicat a la comptabilitat i fiscalitat que compta amb un equip altament qualificat i professional.

El nostre
objectiu
Tenim com a objectiu apropar la comptabilitat i el seu enteniment als dirigents de qualsevol empresa. Portar la comptabilitat al dia, permet adoptar les decisions més correctes en el moment més adequat oferint una tranquil·litat i dins dels terminis establerts, optimitzant d’aquesta manera la gestió de l’empresa .

Total
transparència

Oferim unes tarifes mensuals en funció dels moviments comptables de l’empresa. Així, i amb revisions trimestrals d’aquestes tarifes, el preu s’adapta a la realitat de cada empresa.

El servei i les tarifes ofereixen una total transparència al client, que és el més important per a Assessors Associats P&E.

Las gestió comptable no és fàcil…

Deixa-la en les nostres mans.