Si estàs pensant a canviar la residència fiscal a Andorra com a particular o de la teva empresa, hi ha certes dades que hauries de conèixer abans de fer el pas.

 

Què és la residència fiscal a Andorra

La residència fiscal és el lloc on l’individu té obligacions fiscals, amb l’obligació de declarar les seves rendes i pagar els impostos.

Aquest concepte és molt similar al domicili fiscal, només que aquest últim s’utilitzi més per fer referència a persones jurídiques (empreses).

Amb la globalització és cada vegada més comú que una persona pugui néixer i viure en un país, però després migrar i fer negocis en un altre territori.

El permís de residència d’Andorra permet a una persona viure a Andorra, però no canvia automàticament la residència fiscal a Andorra. S’han d’establir diferents punts que s’apliquen per determinar finalment la residència fiscal.

Condicions per a la residència fiscal

Aquests són les condicions per obtenir la residència fiscal a Andorra.

1. Viure a Andorra per més de 183 dies a l’any. Una persona es considera un resident fiscal de l’estat en que té una llar permanent a la seva disposició, i viure en ella més de la meitat de l’any.

2. El centre d’interès econòmic es troba a Andorra
3. La família viu en el país (parella legal i fills menors). És l’anomenat centre d’interés vivencial.

Si no compleix algun d’aquests criteris, la nacionalitat que tingui pot ser el factor per a determinar el lloc de l’obligació tributària sense restriccions.

Tipus de residència a Andorra

Residència activa per compte propi

Andorra ofereix diferents tipus de residència en funció del perfil. En el cas, de voler crear una societat a Andorra, la residència activa pot ser l’opció més adequada. Sent el director i soci amb una participació mínima del 21% en una empresa amb activitat econòmica, pot sol·licitar la residència activa que també li dóna dret a treballar per a la mateixa companyia. Aquesta opció és la més demandada, però també s’ha de tenir en compte que exigeix una permanència important al país.

• Residència activa per compte aliè

Qualsevol persona no-resident que té una oferta de feina a Andorra pot optar per un permís de residència i treball. Aquesta residència es tramita per l’empresa que contracta. La persona ha d’estar qualificada pel lloc de feina, disposar d’un historial laboral i poder aportar títols, certificats de vida laboral de la seguretat social un certificat d’antecedents penals.

• Residència no lucrativa o passiva

Si la intenció és traslladar-se a Andorra com a patrimonialista o persona que viu d’ingressos passius. També és la millor opció més recomenable per aquelles persones jubilades que es traslladen a Andorra. Aquest tipus de residència es realitza per inversió en actius andorrans. Aquest tipus de residència es realitza per inversió en actius andorrans.

• Residència per a professionals amb projecció internacional

És una residència poc comuna que s’atorga amb pocs permisos cada any, però és una opció interessant per a professionals que han de viatjar i no poden passar 183 dies a l’any a Andorra. 

A Grup Assessors Associats DPS t’oferim un assessorament complet per escollir la millor opció segons les condicions particulars o d’empresa i gestionar tots els tràmits pertinents . Sempre la millor opció es confiar en la feina de professionals del sector, evitant així possibles problemes jurídics i fiscals.

Necessites ajuda amb la teva empresa o com a particular?

Primera consulta gratuïta

Dominic Paredes

 

 

 

Dominic Paredes – Propietària d’Assessors Associats