Andorra és un país que compta amb una jurisdicció moderna i amb una càrrega fiscal molt baixa i transparent.

Així mateix, actualment, el Principat és un dels països més interessants per crear una empresa per part d’inversors estrangers, atès que ofereix un conjunt d’atributs sòlids que capaciten el bon funcionament de les empreses establertes al país.

Posar en marxa un projecte empresarial o crear una empresa, no sempre és evident, ja que requereix molta preparació. Si vols dur a terme la constitució d’una societat a Andorra, en aquest article, t’expliquem quin son els passos que has de seguir!

Tipus de societats empresarials a Andorra

En primer lloc, has de saber que existeixen dos tipus de models per a poder crear empreses a Andorra, els quals són:

Societat Anònima (S.A.): El capital mínim per a crear aquestes empreses és de 60.000 €. Destinades a grans empreses, permet repartir el capital entre els diferents membres accionistes. S’han de sumar 1480,54 € per despeses de matrícula i registre de la societat i 935,50 € anuals per despeses de manteniment de la fulla del registre. Si busques crear-la de manera unipersonal existeix la Societat Anònima Unipersonal (SAU).

Societat Limitada (S.L.): El capital mínim que es necessita per a crear aquest tipus d’empreses és de 3.000 €. És un tipus de societat dirigida a petits negocis. S’han de tenir en compte altres despeses com les d’inscripció de la societat, que suposen un cost de 1016,67 € i els costos de manteniment anual del registre de 851 €. En aquest cas, també es pot optar per crear la Societat Limitada Unipersonal (SLU) que va destinada a societats dirigides per una sola persona.

A fi de crear una empresa a Andorra, s’ha de tenir el domicili fiscal al Principat, encara que tant els proveïdors com clients o accionistes tinguin localització diferent.

Quina documentació s’ha de presentar per la creació d’una empresa a Andorra?

Tràmits per crear una societat a Andorra

1- Sol·licitud de reserva de domini

En aquest formulari, que s’ha de presentar al Govern d’Andorra, han de constar, per ordre de preferència, tres denominacions diferents i definir amb precisió l’activitat del negoci. El període aproximat per a la seva aprovació és d’una setmana des de la seva presentació.

2- Sol·licitud d’autorització d’inversió estrangera

Cada accionista o soci estranger, no resident amb una participació social superior al 10% del capital ha de sol·licitar autorització prèvia al Govern d’Andorra per a la inversió. En aquest formulari, s’haurà de precisar l’experiència i capacitats del soci o accionista, les inversions, activitats i fluxos esperats de la futura empresa, entre altres.

3- Pre-obertura del compte bancari de l’empresa

Triar i contactar amb el banc on es domiciliarà el compte corrent de l’empresa i desemborsar la xifra global del capital social. El banc emetrà un certificat que haurà de presentar-se en la Notaria en el moment de constituir l’empresa.

Per a realitzar aquest tràmit, l’entitat bancària, prèviament ens sol·licitarà la resolució de la denominació social, la sol·licitud i resolució d’inversió estrangera i els antecedents penals postil·lats o legalitzats.

4- Protocol·lització davant d’un notari de la constitució de l’empresa

Redacció dels estatuts de l’empresa i elevació a públic davant notari de l’escriptura de constitució de l’empresa, per a la seva posterior inscripció en el Registre d’Empreses.

5- Número de registre Tributari

Alta censal davant el Registre Tributari i obtenció del codi d’identificació fiscal.

6- Obertura del comerç de l’empresa

En el Comú de la parròquia on radiqui el negoci se sol·licita l’obertura del comerç i la reserva del nom comercial del negoci. Per a això, ha de tenir-se el domicili per a l’Empresa concretat, un butlletí elèctric i un contracte vigent d’un extintor per al referit domicili.

Si t’estàs plantejant constituir una societat al Principat d’Andorra, et recomanem consultar amb el nostre equip de professionals quins són els requisits i tràmits que has de dur a terme. Al Grup Assessors Associats t’acompanyem durant tot el procés!

Tot seguit, descobreix tots els avantatges d‘invertir a Andorra al nostre article del blog.

Necessites ajuda amb la teva empresa o com a particular?

Primera consulta gratuïta

Dominic Paredes
Dominic Paredes – Propietària d’Assessors Associats