Crear una societat patrimonial a Andorra és un instrument legal molt popular que ofereix un ample ventall d’avantatges, ja que permet protegir el patrimoni i optimitzar l’administració d’actius, gràcies a l’atractiva fiscalitat del Principat.

A continuació, explicarem en què consisteix una societat patrimonial, els tipus de societat patrimonial existents i els beneficis de crear-la a Andorra.

Què és una societat patrimonial a Andorra?

Una societat patrimonial es tracta d’una estructura legal que es basa en activitats relacionades amb la compra de béns immobles o valors. És utilitzada principalment per a lloguer d’immobles, la tinença d’immobles i possessió de valors. És a dir, l’objectiu és gestionar i administrar béns, patrimoni immobiliari o capital mobiliari, que poden estar situats dins i fora d’Andorra.

A més, aquest tipus de societat no es dedica a cap activitat comercial, industrial o professional. Per tant, no està relacionada amb activitats de producció o distribució, on s’ofereixin béns o serveis. Una altra característica és que, normalment, no té empleats contractats, ja que, en aquesta mena d’activitats, la gestió de la societat ha de ser feta pels mateixos socis.

Tipus de societats patrimonials

A vegades, la societat patrimonial es pot confondre amb altres societats com: la societat limitada, la societat anònima i la societat col·lectiva. És important aclarir que la principal diferència és que la societat patrimonial no ha d’implicar una substància econòmica, ni participació d’altres empreses. Encara que obtinguin beneficis econòmics, la seva raó de ser no és comercial sinó de gestió d’actius.

La societat patrimonial es divideix en:

  1. Societat patrimonial d’immobles: s’encarrega de gestionar i administrar propietats immobiliàries. Aquestes poden ser residencials, comercials o industrials.
  2. Societat patrimonial de lloguer d’immobles: s’encarrega de llogar els béns immobles que posseeix la societat.
  3. Societat patrimonial de tinença de valors: s’encarrega de gestionar actius financers com ara accions, bons, participacions en altres empreses, comptes bancaris, entre altres.

Beneficis de crear una societat patrimonial al Principat

La creació d’una societat patrimonial al Principat d’Andorra ofereix nombrosos avantatges que, tot seguit, enunciarem.

En primer lloc, a Andorra podràs gaudir d’un règim fiscal favorable, atès que no existeixen impostos sobre els dividends, ni sobre el patrimoni immobiliari. La taxa general de l’Impost de Societats (IS) és del 10%. Si vols saber més sobre els impostos existents a Andorra, entra al nostre article del blog Avantatges d’invertir a Andorra.

En segon lloc, no existeixen impostos sobre el patrimoni ni sobre la transmissió d’accions. L’absència d’aquests impostos permet una planificació successòria o transferència de béns entre socis molt eficient en comparació a altres països. Crear aquest tipus de societat a Andorra és la millor forma de separar el patrimoni personal del patrimoni empresarial.

D’altra banda, el país garanteix la total privacitat i confidencialitat dels seus inversors i empreses, pel fet que no es permet l’accés públic a la informació financera i patrimonial de les societats.

A més, les polítiques favorables d’Andorra en matèria d’inversió i gestió de patrimoni permeten ser l’únic titular del 100% de les accions d’una societat patrimonial.

Per fi, cal valorar el fet que Andorra és un país pròsper, amb un marc jurídic segur i estable per a dur a terme operacions empresarials i financeres.

Sens dubte la societat patrimonial a Andorra presenta una multitud d’avantatges fiscals i de gestió patrimonial que fan del país dels Pirineus l’indret ideal per a una administració eficient del teu patrimoni.

T’interessa conèixer quins són els passos a seguir per a la creació d’una societat patrimonial?

No tens clar quina es la diferencia entre la societat patrimonial i d’altres societats existents al país?

Per tal d’informar-te correctament sobre tot el relacionat amb aquest tipus de societat, et recomanem consultar amb els nostres assessors. Aquests et podran brindar tota la informació necessària i les millors recomanacions perquè puguis decidir quin tipus de societat és la més convenient per a tu.

Necessites ajuda amb la teva empresa o com a particular?

Primera consulta gratuïta

Dominic Paredes
Dominic Paredes – Propietària d’Assessors Associats