Avantatges fiscals, qualitat de vida, innovació tecnològica, seguretat ciutadana, etc. Aquests són només alguns dels grans atractius d’Andorra que sedueixen molts empresaris a l’hora de crear una empresa al Principat.

A continuació, t’expliquem quins són els beneficis econòmics i socials que fan, del territori andorrà, l’indret ideal per invertir en un negoci.

Avantatges, no fiscals, d’Andorra

Andorra no passa desapercebut pels turistes i cada cop més és un destí d’interès per a inversors, ja que l’entorn social, polític, econòmic i natural del país ofereixen grans avantatges.

Beneficis fiscals d’Andorra

Els múltiples avantatges que ofereix el marc fiscal d’Andorra és un dels principals aspectes que motiva els inversos a crear una societat al petit país dels Pirineus. Tot seguit s’enomenarà els impostos existents al Principat:

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Es tracta d’un impost directe que grava les rendes obtingudes per les persones físiques que siguin residents fiscals a Andorra. S’aplica als ingressos aconseguits a través d’activitats econòmiques, inversions, arrendaments, pensions, etc.

Els trams d’aplicació es calculen sobre la base de la renda anual obtinguda i s’aplica una tarifa progressiva:

– 0% fins a 24.000€.

– 5% entre 24.000€ i 40.000€.

– 10% a partir de 40.000€.

El tipus impositiu d’aquest impost és dels més baixos d’Europa.

Per a saber més sobre l’IRPF, consulta el nostre article del blog.

Impost General Indirecte (IGI)

Aquest seria l’impost equivalent a l’IVA espanyol i al TVA francès.

L’IGI sobre productes i serveis és del 4,5% a Andorra, mentre que en Europa és del 21%, aproximadament.

La declaració de l’IGI dependrà de la xifra anual de negoci de les empreses. Les que facturen:

– Menys de 250.000 € a l’any han de liquidar-lo amb una periodicitat semestral, al gener i al juliol.

– Entre 250.000 € i 3.600.000 € a l’any realitzen la liquidació de manera trimestral.

– Superior a 3.600.000 € a l’any duen a terme una liquidació mensual a mes vençut.

Per a saber més sobre l’IGI, consulta el nostre article del blog.

Impost de societats (IS)

Aquest impost grava les rendes obtingudes per les persones jurídiques que siguin residents fiscals a Andorra.

Es considera resident fiscal a tota persona jurídica que compleixi algun dels següents requisits:

– Que s’hagin constituït conforme a les lleis d’Andorra.

– Que tinguin el seu domicili fiscal a Andorra.

– Que tinguin la seva seu de direcció efectiva a Andorra, quan radiquin o exerceixin la direcció general i el control de la producció del conjunt de les seves activitats o negocis des del país.

El seu tipus impositiu és del 10% sobre els beneficis nets i s’aplica a totes les empreses, independentment de la seva forma jurídica, dimensió o activitat.

Impost sobre les rendes dels no residents a Andorra (IRNR)

Aquest impost s’ha de pagar en cas d’oferir serveis dins del territori andorrà i no tenir la residència fiscal a Andorra, així com els treballadors transfronterers d’Espanya i França.

El seu tipus impositiu és del 10%.

Estàs pensant invertir a Andorra? Sens dubte, aquest petit país és extremadament atractiu respecte a taxes i tributacions. No obstant això, abans de fer un pas tan important, t’aconsellem conèixer tots i cadascun dels avantatges fiscals i socials del Principat.

Al Grup Assessors Associats som experts en inversions estrangeres. T’assessorem durant tot el procés perquè puguis treure el màxim partit del teu negoci. A fi de saber-ne més sobre la fiscalitat Andorrana, posa’t en contacte amb nosaltres!

Primera consulta gratuïta

Necessites ajuda amb la teva empresa o com a particular?

Dominic Paredes
Dominic Paredes – Propietària d’Assessors Associats