En aquest article deixem a la vostra disposició el calendari fiscal 2024 de pagaments i liquidacions d’Andorra que et serà de molta utilitat en cas de ser un professional, tenir una societat o ser un particular.

A continuació coneix els seus terminis i dates de presentació.

Impostos directes

Impost de societats (IS)

Gener a juny: presentació de declaració.

Juliol: presentació i liquidació de l’any fiscal anterior.

Setembre: pagament a compte de l’exercici actual.

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Abril a setembre: declaració-liquidació de l’any fiscal anterior.

Gener, abril, juliol i octubre: liquidació trimestral de rendes del treball no subjectes a la CASS i rendes del capital mobiliari.

Setembre: pagament a compte rendes d’activitats econòmiques.

Impost sobre la renda dels no-residents (IRNR)

Gener, abril, juliol i octubre: període per a realitzar la liquidació trimestral dels no residents sense establiment permanent i fer la declaració trimestral de les retencions i ingressos a compte dels responsables fiscals.

Gener a juny: presentació i declaració amb establiment permanent.

Juliol: presentació i liquidació.

Setembre: pagament a compte amb establiment permanent.

Impost sobre estades d’allotjament turístics (IEAT)

Gener: liquidació trimestral de l’any anterior.

Abril, juliol i octubre: liquidació trimestral de l’any vigent.

Impostos indirectes

Impost sobre la prestació de serveis d’assegurances (ISI assegurances)

Gener a març: declaració i liquidació tributària anyal.

Març, juny, setembre i desembre: liquidació i pagament trimestral a compte.

Impost general indirecte (IGI)

Gener a desembre: període per a sol·licitar règim especial simplificat per a l’exercici següent, realitzar la sol·licitud per ser considerat empresari o professional per a l’exercici en curs, així com la liquidació mensual per a empreses que excedeixen els 3.600.000 € en facturació anual.

Gener, abril, juliol i octubre: període per a fer la liquidació trimestral per a empreses amb una facturació anual entre 250.000 € i 3.600.000 € i, també, per a fer liquidació trimestral en cas d’empreses i autònoms de nova creació.

Gener i juliol: període per a fer la liquidació semestral per a empreses que facturen menys de 250.000 € anuals i per a realitzar la liquidació semestral en règim simplificat, ideal per a simplificar la gestió fiscal de pimes i autònoms.

Gener: declaració de regularització de l’any anterior (règim especial sector financer).

Impost sobre activitats de joc d’atzar

Gener: autoliquidació final per llicències superiors a 1 any.

Gener, abril, juliol i octubre: pagament trimestral a compte per a llicències superiors a 1 any.

Consulta tota la informació dels impostos a Andorra

Calendari impostos (IGI, IS i IRPF)

* Si l’exercici econòmic no coincideix amb l’any natural, han de fer-ho en els sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.
** Període impositiu finalitzat el 31/12. Si l’exercici econòmic no coincideix amb l’any natural, han de fer-ho durant els 30 dies següents als 6 mesos posteriors al tancament de l’exercici econòmic.
*** Període impositiu finalitzat el 31/12. Si l’exercici econòmic no coincideix amb l’any natural, han de fer-ho durant el novè més posterior a l’inici del període impositiu.

Impostos comunals

Impost sobre la proprietat immobiliària edificada

Comú d’Encamp de l’1 de febrer al 29 de febrer.

Comú d’Ordino del 3 d’abril al 31 de maig.

Comú de la Massana del 5 de juny al 5 de juliol.

Comú d’Andorra la Vella de l’11 d’abril a l’11 de maig.

Comú de Sant Julià de Lòria del 2 de setembre a l’1 d’octubre.

Comú d’Escaldes-Engordany del 28 de maig al 28 de juny.

Impost sobre els rendiments arrendataris

Comú d’Encamp de l’1 de febrer al 29 de febrer.

Comú d’Ordino del 3 d’abril al 31 de maig.

Comú de la Massana del 5 de juny al 5 de juliol.

Comú d’Andorra la Vella de l’11 d’abril a l’11 de maig.

Comú de Sant Julià de Lòria del 2 de setembre a l’1 d’octubre.

Comú d’Escaldes-Engordany del 28 de maig al 28 de juny.

Impost sobre la radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals

Comú de Canillo del 2 de maig al 3 de juny.

Comú d’Encamp de l’1 de juny al 15 de juny

Comú d’Ordino del 3 de maig al 30 de juny.

Comú de la Massana del 4 de setembre al 4 d’octubre.

Comú d’Andorra la Vella del 17 d’octubre al 17 de novembre.

Comú de Sant Julià de Lòria del 2 de maig a l’1 de juny.

Comú d’Escaldes-Engordany del 29 de febrer al 29 de març.

Obligacions de l’empresari

Gener a juny: formular i signar comptes anuals dels exercicis acabats el 31/12 de l’any anterior. Per la resta, 6 mesos a partir del tancament de l’exercici econòmic.

Juliol: dipòsit de comptes de societats.

Abril a setembre: dipòsit de comptes de persones físiques amb una xifra anual d’ingressos totals superiors a 150.000 €.

Abril a juny: pagament de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques.

Calendari impostos comunals (radicació d’activitats comercials) i obligacions de l’empresari

* Si l’exercici econòmic no coincideix amb l’any natural, han de fer-lo durant els 30 dies següents als 6 mesos posteriors el tancament de l’exercici econòmic.

** Prèvia publicació al BOPA.

Si vols saber més sobre els impostos a Andorra, consulta aquest article del nostre blog.

Tens dubtes o necessites un assessor per a gestionar les declaracions o els pagaments d’impostos? Demana la teva cita aquí.

Necessites ajuda amb la teva empresa o com a particular?

Primera consulta gratuïta

Dominic Paredes
Dominic Paredes – Propietària d’Assessors Associats