Sigui quin sigui el motiu que t’inciti a traslladar la teva residència fiscal a Andorra, aconseguir-la et farà gaudir d’innumerables beneficis.

Però, en primer lloc, has de realitzar diferents tràmits a immigració per a obtenir un permís de residència: activa, passiva o d’un altre tipus que detallarem més endavant.

En articles anteriors us hem parlat sobre les diferències entre la residència administrativa i la residència fiscal. Si vols consultar aquesta informació, accedeix al nostre article Requisits per a obtenir la residència fiscal a Andorra.

En tot cas, i de manera resumida, per a tenir la residència fiscal a Andorra, primer s’ha d’aconseguir una residència administrativa. Però, cal destacar que per aconseguir la residència fiscal s’ha de complir amb determinats criteris que també podràs trobar a l’article del nostre blog mencionat anteriorment.

Tipus de permís de residència al Principat d’Andorra

Existeixen diferents tipus de permisos de residència administrativa al país segons la mena d’activitat que vulgui dur a terme i, tot seguit, els enumerarem:

  1. Residència activa: aquest permís de residència permet viure i treballar al Principat. L’individu ha de residir a Andorra durant, com a mínim, 90 dies per any natural. Aquest tipus de permís se subdivideix en dos permisos de residència de treball: per compte d’altri i propi. En cas de dur a terme una activitat per compte propi (treballadors professionals o freelancers) en arribar a Andorra l’individu ha de fer front a un dipòsit de 47.500 € davant l’Autoritat Financera Andorrana (AFA). D’altra banda, per aconseguir la residència de treball per compte d’altri, la persona no haurà de realitzar cap mena de dipòsit, únicament haurà de tenir un contracte de treball de duració indeterminada amb una empresa andorrana.
  2. Residència passiva: aquest permís de residència permet viure a Andorra sense realitzar cap activitat laboral ni professional i obliga la persona a residir-hi, com a mínim, 90 dies per any natural. En aquest cas la persona ha de realitzar una inversió de manera permanent i efectiva d’una quantitat d’almenys 552.500 € en béns immobles andorrans; participacions en el capital social o fons propis de societats andorranes; en instruments de deute emesos per entitats residents a Andorra; en productes com a assegurances de vida formalitzats amb entitats residents a Andorra; o dipòsits no remunerats davant l’AFA. El titular d’aquest permís també haurà de dipositar davant l’AFA els 47.500 € i 9.500 € per cadascuna de les persones a càrrec seu. Per a les tipologies específiques de residència per a esportistes d’alt nivell i investigadors no s’aplica l’obligació de fer qualsevol mena de dipòsit. Actualment, el permís de residència passiva més sol·licitat és el permís de residència sense activitat lucrativa.
  3. Residència per a nòmades digitals i emprenedors: la residència per a nòmada digital està destinada a aquelles persones que no requereixin disposar d’una ubicació geogràfica concreta i facin ús de les telecomunicacions i tecnologia com a mitjà de treball. La variant d’aquest permís de residència s’anomena “d’emprenedors” i la poden sol·licitar els individus que per al seu treball no requereixin disposar d’una ubicació geogràfica concreta i participin en el programa d’emprenedors estrangers impulsat pel Ministeri d’Economia. Aquests permisos de residència exigeixen que la persona tingui la seva residència permanent i efectiva a Andorra durant, com a mínim, 90 dies per any.
  4. Altres tipus de permís de residència: Andorra té altres tipus de permisos destinats a determinats grups de persones: transfronterers, desplaçats, autorització de treball sense residència…

Descobreix en què consisteixen i quins són tots els requisits per a aconseguir un permís de residència a Andorra al nostre article Tipus de residència a Andorra i requisits.

Així com hem mencionat anteriorment, el fet de ser titular d’una residència administrativa no implica automàticament ser resident fiscal! N’hi ha prou amb constatar que algunes residències administratives només obliguen a residir en Andorra 90 dies a l’any, la qual cosa no coincideix amb els criteris per a aconseguir la residència fiscal que obliguen la persona a passar 183 dies en territori Andorrà…

Obligacions dels residents fiscals a Andorra

Cal recordar que si et mudes a Andorra com a resident actiu per compte propi o com a resident passiu per aconseguir la residència fiscal, has de vigilar respectar de manera estricta les normatives d’aquest tipus de residència. En cas contrari, et podria ser retirada la residència fiscal i hauries de tributar al país on vius la major part de l’any.

És molt comú veure casos com aquest, ja que, per exemple, els residents actius per compte propi han de realitzar diversos desplaçaments a l’any fora del país o tenen la possibilitat d’exercici la seva feina a distància. Això acaba provocant que no respectin el criteri dels 183 dies a l’any residint a Andorra.

Les autoritats immigratòries del Principat fan controls esporàdics de manera personal o a través d’altres mètodes per tal de vigilar la permanència al país i, d’aquesta manera, permetre renovar o no un permís de residència.

Establir una residència fiscal a Andorra requereix la intervenció d’una assessoria local especialitzada per a agilitzar tots els passos, decidir quin és el tipus de permís de residència més adequat per al teu perfil i conèixer els requisits que has de complir a Andorra.

A Grup Assessors Associats busquem oferir el millor servei als nostres clients. Concerta la teva cita online per a parlar sobre els teus dubtes, necessitats i la forma com podem ajudar-te. Posa’t en mans d’experts!

Necessites ajuda amb la teva empresa o com a particular?

Primera consulta gratuïta

Dominic Paredes
Dominic Paredes – Propietària d’Assessors Associats