Andorra ofereix uns impostos molt més baixos que els països de la Unió Europea. El IS (Impost de societat) i l’IRPF (Impost de la Renda sobre les Persones Físiques) o l’IVA/IGI són dels més baixos del món.

Qué és l’IGI?

IGI/IVA: És un impost que grava l’intercanvi de béns i serveis efectuats a Andorra, incloent-hi les importacions. Aquest és només del 4,5% a diferència de França i Espanya, per exemple, que és un 21%.

Quan s’ha de pagar l’IGI?

El IGI s’ha de pagar pel consumidor final del producte o servei adquirit. Per una altra banda, el comercialitzador és qui ha de suportar l’IGI, que més tard serà repercutit al client final.

Aquest impost es pot liquidar de forma periòdica, marcades per la xifra anual del negoci de l’any anterior:

Fins a 250 mil euros la liquidació serà semestral, a partir d’aquest import i fins a 3,6 milions € serà trimestral i si es supera aquest últim import serà mensual.

Tota la informació sobre què és l’IGI a Andorra

Què és l’Impost de Societat (IS)?

L’Impost de Societat (IS) es tracta d’un impost que s’aplica als beneficis obtinguts per la societat. El seu màxim a Andorra és un 10%. Per això, és ideal per les pimes i les multinacionals, el més baix de tota Europa.

Com es liquida aquest impost?

La liquidació s’efectua de la següent forma:

Al setembre es realitza un pagament per avançat, que es calcula amb la meitat del percentatge total del IS en referència als beneficis obtinguts l’any anterior.
El segon pas és la liquidació final, es calcula el percentatge a pagar de l’impost de societats de l’any finalitzat.

Tot sobre l’Impost de Societat a Andorra

Què és l’IRPF?

IRPF és l’impost a la renda de les persones físiques s’aplica a aquelles persones que siguin considerades residents fiscals a Andorra. Aquest no s’aplica als salaris inferiors a 24.000€ anuals. A partir d’aquesta quantitat mai és superior al 10%.

Tota la informació sobre l’IRPF a Andorra

Necessites ajuda amb la teva empresa o com a particular?

Primera consulta gratuïta

Dominic Paredes
Dominic Paredes – Propietària Assessors Associats