Tipus de residència a Andorra i requisits

A Andorra existeixen diversos tipus de permís de residència i cadascun comporta diferents drets i obligacions, requisits, condicions, documentació necessària i tràmits.

Així, hi ha sis permisos de residència al Principat, però has de saber que s’agrupen en dues categories: la residència activa i la residència passiva.

 permisos de residència al Principat

La gran diferència entre l’una i l’altra, és que la residència activa et permet exercir una activitat professional al país, mentre que la residència passiva et permet residir al Principat a través d’una de les modalitats de permís de residència sense treball.

Tot seguit, explicarem detalladament què implica cada una d’aquestes modalitats i els requisits que es necessiten per aconseguir-les.

Residència activa andorrana

Atorga dret a residència efectiva a Andorra i treball mitjançant el desenvolupament d’una activitat laboral o professional.

Permís de residència activa i treball per compte propi

Aquest permís autoritza a residir i exercir una activitat per compte propi al país de manera permanent durant la vigència de l’autorització.

Requisits:

 • Acollir-se a la quota reglamentàriament establerta.
 • Exercir una activitat per compte propi.
 • Establir la seva residència de forma permanent al Principat d’Andorra.
 • Extracte de punts de la Cass
 • Passaport o DNI
 • Certificat antecedents penals net.
 • Acreditar el lloguer o la compra d’un habitatge a Andorra.
 • Certificat d’estat civil
 • Curriculum vitae
 • Documentació per inversió estrangera o acreditar l’autorització de l’exercici de professional liberal
 • Revisió mèdica
 • Dipositar a l’AFA l’import de 50.000 euros no remunerats. Els autònoms o professionals titulats andorrans no tenen l’obligació d’abonar aquest dipòsit
 • Ser propietari com a mínim del 20% de la Societat
 • Estar a l’administració de la Societat

Permís de residència i treball per compte d’altri

Aquest permís autoritza a residir i treballar per compte d’altri al país de manera permanent i efectiva durant la vigència de l’autorització.

Requisits:

 • Acollir-se a la quota reglamentàriament establerta
 • Disposar d’un contracte de treball indeterminat amb una empresa legalment constituïda al país. Establir la residència permanent i efectiva a Andorra
 • Passaport
 • Certificat d’antecedents penals net
 • Acreditar el lloguer o la compra d’un habitatge a Andorra
 • Certificat d’estat civil
 • Currículum Vitae
 • Revisió mèdica

Permís de residència i treball temporal

Existeixen diferents tipus de permisos temporals que permeten residir i treballar durant la vigència de l’autorització.

Requisits:

 • Disposar d’un contracte laboral temporal amb una empresa legalment constituïda
 • Disposar d’una autorització per estudiar, realitzar pràctiques formatives, entrenaments esportius d’alt nivell o investigacions de caràcter científic o similar
 • Prestin serveis a una persona amb nacionalitat andorrana
 • Passaport
 • Certificat d’antecedents penals net
 • Acreditar el lloguer o la compra d’un habitatge a Andorra
 • Certificat d’estat civil
 • Curriculum vitae
 • Revisió mèdica

Residència passiva andorrana

Autoritza a residir al país durant la vigència de l’autorització sense exercir cap activitat laboral ni professional. Els residents passius poden sol·licitar la residència passiva de les persones al seu càrrec.

Requisits:

 • Acollir-se a la quota reglamentàriament establerta
 • Establir la residència principal i efectiva a Andorra durant a el menys 90 dies per any natural sense exercir cap activitat laboral ni professional
 • Passaport o DNI
 • Certificat d’antecedents penals net
 • Document d’allotjament
 • Certificat d’estat civil
 • Currículum Vitae
 • Demostrar ingressos anuals superiors a el 300% del salari mínim anual vigent o certificat de residència del Comú

Residència sense activitat lucrativa

Aquest tipus de residència va dirigida a aquelles persones que volen viure a Andorra, però que no hi tenen cap activitat laboral ni professional.

Per obtenir-la, el demandant ha d’invertir almenys 600.000€ en actius andorrans. Concretament a les següents tipologies d’actius:

 • Béns immobles situats en el territori del Principat d’Andorra
 • Participacions en el capital social o en els fons propis de societats residents al Principat d’Andorra.
 • Instruments de deute o finances emesos per entitats residents al Principat d’Andorra
 • Instruments de deute públic emesos per qualsevol Administració pública del Principat Andorra
 • Productes d’assegurança de vida contractats amb entitats residents al Principat d’Andorra
 • Dipòsits no remunerats a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA)

Això no obstant, obligatòriament, la persona titular principal ha de fer efectiu i dipositar a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) l’import de 47.500 € no remunerats, així com 9.500 € no remunerats per cadascuna de les persones a càrrec seu que adquireixin la condició de resident sense activitat lucrativa. Així, doncs, els imports dels dipòsits de l’AFA es dedueixen de la quantitat a invertir corresponent.

Residència per a professionals

amb projecció internacional o interès científic, cultural o esportiu

La primera va dirigida a aquelles persones estrangeres que volen viure a Andorra, però ofereixen els seus serveis a nivell internacional sense intervenir al mercat andorrà. La segona va dirigida a persones que volen viure a Andorra i tenen un reconeixement a escala internacional pels seus dots qualitatius al sector científic, cultural o esportiu.

La persona titular principal de l’autorització ha de:

 • Dipositar l’import a l’AFA de 47.500 € més 9.500 € no remunerats per cadascuna de les persones a càrrec seu
 • Acreditar la viabilitat econòmica de l’activitat que pretén dur a terme i demostrar que aquesta activitat generarà els recursos econòmics suficients que li permetin, tant a ella com a les persones a càrrec seu, residir a Andorra
 • Acreditar que disposa d’un nivell suficient de qualificació i experiència professional en el sector en què s’emmarqui l’activitat que desenvolupi o en el cas d’interès cultural, científic o esportiu aportar una còpia de qualsevol document que acrediti la xifra d’ingressos derivats, durant l’any anterior a l’obtenció de l’autorització, de l’activitat en la qual s’emmarca l’autorització
 • Que almenys el 85% dels serveis prestats i facturats es realitzin fora del territori andorrà
 • Adquirir o llogar un habitatge a Andorra
 • Assegurança mèdica, d’incapacitat i de vellesa amb cobertura per a Andorra
 • Certificat d’antecedents penals del país d’origen o del lloc de l’última residència amb la Postil·la de la Haia o legalitzats, i en el seu cas traduïts
 • Certificat acreditatiu de l’estat civil amb la Postil·la de la Haia o legalitzat, i en el seu cas traduït

Finalment, a Grup Assessors Associats sabem que existeixen molts dubtes a l’hora de demanar la residència andorrana. Si ets un inversor i desitges constituir una societat a Andorra, el nostre equip d’experts et brindarà assessoria per a donar-te la informació que necessites i agilitzar tot aquest procés!

Si vols saber més sobre tràmits d’immigració, també pots accedir a la pàgina web del Govern d’Andorra.

Necessites ajuda amb la teva empresa o com a particular?

Primera consulta gratuïta

Dominic Paredes
Dominic Paredes – Propietària d’Assessors Associats