Tens intenció de venir a residir a Andorra i no saps com fer-ho?

En aquesta publicació t’aclarim què és la residència passiva i els permisos de residència que pots adquirir a Andorra.

Tipus de residència a Andorra aquí

En primer lloc, has de saber que la residència passiva és el permís que s’obté per Establir de forma legal a Andorra sense un contracte de feina, al tractar-se d’un inversor o un pensionista, o portar a terme activitats esportives, culturals o científiques.

Per això, aquesta classe de residència va dirigida a persones que volen viure a Andorra sense l’obligació de treballar, ni tenir un contracte laboral a Andorra. Per això, es necessita tenir uns ingressos suficients, ja sigui per lloguer de propietats, fons, interès bancari, pensions o qualsevol mitjà d’ingrés per complir els requisits.

Per aconseguir aquesta residència passiva per inversors a Andorra, s’han de complir els següents requisits.

Requisits per residència passiva a Andorra

 • Tenir una propietat a Andorra o un contracte de lloguer
 • Invertir en un immoble per un valor de 350.000 o abonar dita quantitat en un fons bancari
 • Permanència de residència mínima de 90 dies
 • Certificat de bona conducta
 • Assegurança mèdica privada
 • Certificat mèdic realitzat a Andorra
 • Un dipòsit de més de 50.000, més de 10.000per persona a càrrec, a l’Autoritat Financera d’Andorra fins que no es resolgui la residència passiva.
 • Conformitat d’ingressos de més del 300% del salari mínim andorrà, actualment situat en 1083,33. A més, si es té persones a càrrec s’haurà de sumar el 100% extra per persona a càrrec.

Altres opcions de residència passiva

Una altra classe de residència és la residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu que va dirigit als professionals reconeguts que puguin acreditar la seva activitat amb premis, títols, etc.

Per tal d’acreditar aquesta condició de residència passiva per interès científic, es necessitarà la següent documentació:

 • Passaport

 • Certificat d’Estat Civil

 • Contracte de lloguer o documentació de compra d’un habitatge

 • Justificant de qualitats científiques culturals o esportistes

 • Conformitat d’ingressos de més del 300% del salari mínim d’Andorra.

 • Certificat de bona conducta

 • Certificat mèdic realitzat a Andorra

 • Pensió de jubilació, invalidesa o assegurança de pensions, si és el cas

 • Dipòsit de més de 50.000 euros, més 10.000per persona a càrrec, a l’Autoritat Financera d’Andorra fins que no es resolgui la residència passiva.

Aquest permís s’ha de renovar cada any i posteriorment es renova cada tres anys.
Per últim, la residència per a professionals i empresaris amb projectes a nivell internacions i per a pensionistes dirigit a les persones que volen obrir una empresa a Andorra i volen projectar el seus serveis internacionalment.

Requisits per obtindre residència per reons d’interès científic, cultural i esportiu

• Contracte de lloguer o compra d’habitatge a Andorra
• Justificació d’ingressos suficients
• Permanència de residència mínima de 90 dies
• El 85% dels ingressos hauran de generar-se en altres països diferents a Andorra
• Ha d’estar la seu principal de l’empresa a Andorra
• Acreditació del pla de negoci a desenvolupar
• Justificació de la pensió de jubilació, invalidesa o assegurança de pensions
• Realitzar un dipòsit de més de 50.000€, més 10.000€ per persona a càrrec, a l’Autoritat Financera d’Andorra fins que no es resolgui la residència passiva.

Aquest permís de residència és vàlid per dos anys, podent-se renovar seguidament per dos anys més.
Vols aclarir dubtes i preguntes sobre la teva situació a Andorra? Consulta’ns gratuïtament per estudiar quina és la millor opció segons les teves necessitats i la situació en la qual et trobes.

Dominic Paredes

Necessites ajuda amb la teva empresa o com a particular?

Primera consulta gratuïta