S’amplia el termini per presentar les declaracions de l’IRPF fins al 15 d’octubre

El Consell de Ministres ha aprovat l’habilitació de les dues primeres setmanes d’octubre d’enguany per presentar les declaracions de l’Impost sobre la renda de les persones físiques. D’aquesta manera, excepcionalment, no es consideraran extemporàniament aquelles declaracions d’IRPF corresponents a l’exercici 2021 sempre que es presentin entre l’1 i el 15 d’octubre, ambdós inclosos.

Al llarg d’aquest període no s’aplicarà cap recàrrec per presentació extemporània i s’admetrà l’ingrés del deute tributari mitjançant domiciliació bancària. La decisió s’ha pres per facilitar als obligats tributaris la presentació de les declaracions tenint en compte que durant els darrers dies del mes de juliol i els primers dies del mes d’agost la seu electrònica del Govern ha tingut incidències que no han permès que es presentessin amb normalitat declaracions de caràcter tributari.

En paral·lel, el Govern ha aprovat la modificació del Decret pel qual s’aproven els formularis de declaració de l’IRPF i de liquidació del gravamen especial per als residents sense activitat lucrativa. El nou text entrarà en vigor l’1 de setembre del 2022 i és aplicable a la presentació de les declaracions de l’IRPF corresponents als exercicis de l’any 2021 i següents.

El principal canvi implica que els obligats tributaris que no hagin dipositat els comptes de l’exercici 2021, ho podran fer adjuntant els formularis aprovats pel ministeri de Finances o uns altres que continguin la informació establerta per la normativa comptable.

D’altra banda el departament de tributs ha enviat darrerament més de dues mil cartes a obligats tributaris que estant-hi obligats i complint els requisits no van fer la declaració de l’impost de la renda els anys 2018 i 2019. L’administració ha tramès ara la carta per evitar que prescrigui l’eventual deute que puguin haver contret amb l’Estat aquests ciutadans que per motius diversos no van complir amb les seves obligacions. N’hi ha molts que asseguren desconèixer que estava en vigor l’impost i que creien que no arribaven al mínim exigible per haver de declarar.

Aquest és un breu resum de la situació actual de l’IRPF a Andorra, li recordem que aquest impost és obligatori si es troba dins dels requisits i barems establerts pel Govern d’Andorra i que la no declaració de la renda pot suposar sancions .

A la pàgina web www.impostos.ad podràs trobar tota la informació sobre els impostos i tràmits a Andorra.

Recorda que des d’ Assessors Associats t’ajudem a fer les gestions per al Principat.

Primera consulta gratuïta

Necessites ajuda amb la teva empresa o com a particular?

Dominic Paredes

Dominic Paredes – Propietària d’Assessors Associats