Requisits generals per obrir un compte bancari al Principat d’Andorra

En primer lloc, per a obrir un compte bancari a un banc andorrà es tenen en compte dues coses; d’una banda, si es vol obrir per a una empresa o per a una persona física, i d’altra banda, si el titular del compte bancari és resident o no.

Pel que fa a les persones físiques, hi ha un procediment diferent en funció de si és resident o no.

Per a persones residents assalariats

Quant a les persones residents, es distingeix entre si la persona interessada és assalariada o no. En cas que sigui una persona assalariada, el procés d’obertura és més senzill i més ràpid;  la documentació que es requereix consisteix en el document d’identitat, la prova de residència, el número de la Seguretat Social i que s’acrediti l’origen dels fons que s’ingressarà al compte bancari.

Per a persona física per compte propi

En canvi, quan la persona física treballa per compte propi, es demana més documentació, d’entre les quals es troba model 300 de l’IRPF, documentació acreditativa de l’activitat o servei que presta, entre d’altres.

Una vegada presentada la documentació, el banc passa l’expedient al Departament de Compliance, i aquest en cas que ho consideri oportú, podrà requerir més informació i documentació per a verificar que es compleix amb la Llei 14/2017 de Prevenció i Lluita contra el Blanqueig de diners o valors i el Finançament del terrorisme.

Per a empreses

Pel que fa a les empreses, en cas que aquestes vulguin obrir un compte bancari, la documentació que es sol demanar és la següent:

-Documentació presentada al Govern per la sol·licitud d’inversió estrangera (en cas de ser no residents o estar en procés)

-Reserva del nom comercial de la societat

-Resolució del Govern de la inversió estrangera (en cas de ser no residents o estar en procés)

-Passaport/DNI dels socis

-NIA dels socis

-Declaració de IRPF

-Número de telèfon i e-mail

-Adreça i certificat d’empadronament

-Breu explicació del negoci

-Extractes bancaris

Explicació de les activitats professionals actuals dels socis.

Tanmateix, en aquest cas els bancs poden sol·licitar documentació addicional i una vegada presentada la documentació, es passarà l’expedient al Departament de Compliance, el qual podrà demanar clarificacions.

Comptes “offshore”

Un compte bancari “offshore” és aquell compte bancari que s’obre a un banc situat fora del país de residència del titular del compte. Aquests tipus de comptes, tot i ser legals, tenen la seva complexitat, ja que normalment es fan servir per a diversificar o per a invertir a altres països diferents dels de residència i és convenient estar assessorat per experts en la matèria.

Alguns països han expressat obertament el seu rebuig cap als comptes “offshore”, però Andorra no és un d’ells. El Principat d’Andorra permet aquest tipus de comptes sempre que s’obrin dins el marc legal establert i compleixin amb la Llei de 14/2017 de Prevenció i Lluita contra el Blanqueig de diners o valors i el Finançament del terrorisme. Per tant, obrir un compte d’aquest tipus a Andorra és completament legal.

I recorda que des d’ Assessors Associats tajudem a fer les gestions per obrir un compte bancari al Principat.

Primera consulta gratuïta

Necessites ajuda amb la teva empresa o com a particular?

Dominic Paredes
Dominic Paredes – Propietària d’Assessors Associats