A Andorra se’ns obliga a presentar i a dipositar els comptes, segons la llei 30/2007 d’entrada en vigor l’1 de gener de 2009, dins del termini màxim de 6 mesos des del tancament de l’exercici comptable.

És probable que per a moltes persones el fet de dur a terme la comptabilitat empresarial a Andorra no sigui més que un tràmit legal obligat per l’Estat per a poder presentar els comptes.

Qui ha de portar i presentar la comptabilitat”

Els empresaris exercint una activitat econòmica. (dipòsit obligatori a partir del 2023)

-Les societats SA, SAU, SL o SLU

-Les societats en les quals els socis siguin il·limitadament responsables dels deutes socials.

No obstant això, no es pot ignorar lo imoprtant i útil que pot resultar dur a terme la comptabilitat i aquí t’expliquem per a que serveix:

PER A QUÈ SERVEIX LA COMPTABILITAT?

La comptabilitat és una eina que permet conèixer la realitat econòmica i financera de l’empresa, la seva evolució al llarg del temps, la seva tendència i poder fer projeccions de futur. I això és el realment interessant.

La comptabilitat permet tenir un coneixement i control absolut de l’empresa. Permet prendre decisions amb precisió i ajuda a preveure el que pot passar a curt i a llarg termini.

La comptabilitat empresarial és molt més que uns estats financers que s’han de presentar a aquells actors econòmics que el puguin sol·licitar.

Una bona gestió comptable de la teva empresa et pot ajudar a prendre decisions correctes.

Es una eina que els permetrà administrar correctament el seu efectiu, el seu inventari, els comptes a cobrar o a pagar, els seus passius, els costos i les despeses, així com els seus ingressos. En definitiva, conèixer el funcionament global de l’empresa permet a l’empresari prendre decisions, anticipar-se a situacions difícils i visualitzar oportunitats.

A més, l’elaboració dels impostos es basa principalment en els resultats que sorgeixin de la comptabilitat. Per tant, la declaració de les obligacions fiscals té relació directa amb els resultats que sorgeixin de la comptabilitat.

Resumint, una bona gestió de la comptabilitat és fonamental per a gestionar correctament l’empresa.

QUAN PRESENTO LA COMPTABILITAT?

S’elaborarà durant tota la vida de l’empresa. És important revisar els estats financers periòdicament per a poder fer ajustos que poden ser molt importants respecte als beneficis o pèrdues que puguin sorgir. Per exemple, podem analitzar a través d’una comptabilitat de costos que el producte B no és rendible pel volum d’unitats que produïm i que per tant és millor, o bé abandonar-ho, o bé disminuir la seva producció per a evitar costos a nivell de volum. Aquest ajust pot fer variar substancialment el fet d’entrar en pèrdues o en guanys.

Necessites ajuda amb la teva empresa o com a particular?

Primera consulta gratuïta

Dominic Paredes
Dominic Paredes – Propietària d’Assessors Associats