Invertir a Andorra és una de les millors opcions que tenen els empresaris d’aquest país o empresaris estrangers, ja que aquest principat compta amb avantatges increïbles. D’una banda, avantatges financers i fiscals que són òptimes per a inversors que busquen noves oportunitats de desenvolupar el seu negoci. I d’altra banda, avantatges socials que fan d’Andorra un dels estats que compta amb millor qualitat de vida d’Europa, raó per la qual els empresaris no sols volen fer negocis, sinó també viure a Andorra.

 

Invertir a Andorra per a EMPRESES ESTRANGERES O NO RESIDENTS

Andorra s’ha convertit en el destí predilecte dels empresaris estrangers per a establir la seva empresa. Aquest país des de fa uns anys s’ha dedicat a l’estudi i desenvolupament de reformes legals, fiscals i convenis internacionals per a convertir-se en un règim obert a la inversió estrangera. Així, l’estranger que desitgi invertir a Andorra podrà constituir societats, establir empreses i negocis i adquirir qualsevol mena d’actiu.

 

Perquè un estranger pugui constituir una societat, ha de tramitar una autorització per a la d’inversió que desitgi realitzar. Quan l’inversor hagi reservat la raó social o nom social que desitgi utilitzar, podrà obtenir l’autorització d’inversió estrangera. En aquest cas, el ministeri competent, quant a inversió estrangera es refereix, ha de vetllar perquè aquesta societat no desfavoreixi la lliure competència o el mercat de treball. De complir amb tots els requisits que estableixi la llei, l’autorització per a poder invertir a Andorra i poder constituir una societat ha de ser emesa en un termini no major a un mes.

 

Després, l’inversor podrà fer el dipòsit del capital social de l’empresa en qualsevol entitat bancària andorrana. El capital mínim per a formar una societat a Andorra és de 3.000 €. I en una notaria pública, constituir l’empresa. Finalment, haurà de registrar l’empresa o societat en el Registre de Societats.

 

Les persones estrangeres que desitgin invertir a Andorra i no siguin residents en aquest país, poden adquirir una propietat i també obtenir concessions administratives sobre l’ús de béns immobles. Això també, mitjançant la tramitació d’una autorització d’inversió estrangera en immobles.

 

Altres formes d’inversió són els contractes de comptes de participació, comunitats de béns, cooperatives o fundacions, entre altres, que requereixen també una autorització per a altres formes d’inversió.

 

Invertir a Andorra per a EMPRESES LOCALS O RESIDENTS A ANDORRA

Invertir a Andorra per a estrangers

El resident del Principat, per a invertir a Andorra o establir una societat només necessita reservar la raó o denominació social. I dipositar el capital social en qualsevol entitat bancària andorrana. I amb un notari públic, constituir l’empresa i registrar-se, posteriorment, en el Registre de Societats. També ha de disposar d’un lloc adequat que serveixi com a oficina comercial.

 

En línies generals, invertir a Andorra li garanteix a l’empresari confidencialitat i secret professional avalat per la llei andorrana. A més, la seguretat econòmica, jurídica i ciutadana d’Andorra és envejada per la resta dels països d’Europa. I com característica més atractiva per a la inversió al país, estan les taxes més baixes d’impostos en tota Europa. Per exemple, l’impost sobre els beneficis de les societats és d’un màxim 10%, sigui com sigui l’activitat comercial. L’IRPF o impost sobre la renda de les persones físiques pot variar entre el 5 i el 10%, i l’IVA o impost al valor afegit (anomenat IGI a Andorra) és del 4,5%.

 

En qualsevol cas, si decideixes fer el pas i constituir o traslladar la teva empresa a Andorra, posa’t en contacte amb nosaltres per a rebre els millors serveis legals per a empreses del Principat i començar la teva marxa amb tota tranquil·litat.

 

Grup Assessors Associats DPS som experts en la creació dempreses a Andorra i podem ajudar-te en la tramitació duna nova empresa a Andorra.

A més, després de la creació de lempresa, podem oferir el servei de gestió de comptabilitat, gestió administrativa, gestió de recursos humans, etc.