L’OPTIMITZACIÓ FISCAL ÉS UN ACTE DE GESTIÓ EN LES EMPRESES

Pagar menys impostos és possible? Sí, consideri l’optimització fiscal com  una possible alternativa en el seu negoci. Atreveixi’s al Principat d’Andorra.
L’optimització fiscal no és ni evasió ni frau fiscal. L’optimització fiscal és un acte de gestió empresarial.

La nostra definició

En el nostre context legal i fiscal, l’optimització fiscal que recomanem és el resultat de la expatriació de tota o part de l’activitat econòmica d’una empresa cap a un país que ofereixi un sistema fiscal favorable com ara Andorra, per reduir l’import de la imposició, respectant sempre, les obligacions tributàries dels països afectats. Òbviament, aquesta expatriació no ha de ser virtual. Aquesta mateixa ha d’operar en transparència, amb respecte i amb l’esperit de les normes actuals i futures.

El projecte BEPS (Base erosion and profit shifting)

El projecte BEPS va ser llançat pel G20 i implementat per l’OCDE a l’any 2012.
El seu objectiu és trobar solucions per contraatacar les estratègies agressives d’optimització fiscal utilitzades per les multinacionals. Un ampli  programa, ja que es refereix, en particular, a l’harmonització fiscal entre els països !!!!!!!!
El treball de l’OCDE està organitzat al voltant de 15 accions. Ens veiem afectats per les accions 3 i 7, que tracten respectivament els temes relacionats amb empreses estrangeres i de l’estatut de l’establiment permanent.
Avui en dia ,estem preparant empreses per a aquest projecte BEPS, mitjançant les nostres recomanacions : la transparència i l’activitat real.

mieuxfiscal.com

Assessors Associats P&E desenvolupa actualment, la seva marca original “mieuxfiscal” especialitzada en l’optimització fiscal amb la finalitat de facilitar la inversió estrangera i l’establiment de persones físiques i jurídiques al Principat d’Andorra.

El Consell Jurídic Fiscal

Tots els projectes d’implantació no són factibles al Principat d’Andorra. Assessors Associats P&E no respon a projectes susceptibles de frau o evasió fiscal.
Recomanem solucions jurídico-fiscals, una vegada finalitzat el procediment d’anàlisi analític i sistemàtic del seu projecte en conjunt per poder detectar un possible risc de requalificació.

Una Optimització fiscal amb èxit

Una optimització fiscal amb èxit requereix una gestió operativa d’un projecte que s’adapti perfectament a les expectatives inicials, on s’ha abordat anteriorment un possible risc de requalificació fiscal.
Per aquest motiu, Assessors Associats P&E aplica una metodologia basada en un anàlisis analític i sistemàtic per poder detectar un possible risc fiscal. Coneixent el risc, la nostra empresa us recomanarà accions correctives per conduir el seu projecte a la seva fase operativa.
El nostre treball és l’assessorament per tal d’evitar que l’empresa posi en perill l’activitat econòmica que acaba de crear.