Assessors Associats P&E està especialitzat en la creació de societats a Andorra.
La creació d’una societat a Andorra és possible independentment de l’estat o la nacionalitat dels sol·licitants. El nostre perfecte coneixement de la legislació, assegura l’èxit del muntatge. Aquest últim es deriva directament en optimització fiscal recomanada segons la vostra activitat i les vostres necessitats.
Des de gener de 2013 qualsevol persona pot crear una empresa o societat a Andorra. Pot disposar del 100% de les participacions socials a condició que aquest presenti un registre de penals nets.
Una societat andorrana és una societat de dret internacional sota legislació i fiscalitat andorrana
Existeixen dos tipus de societats

  • S.L.(Societat Limitada) amb un capital mínim de 3.000 euros.
  • S.A. (Société Anònima) amb un capital mínim de 60.000 euros.

Tots dos tipus de societats poden incloure un o més accionistes.

Societats Holding

Qualsevol societat creada al Principat d’Andorra és una holding per si mateixa.
La societat pot tenir diverses i diferents activitats descrites en el seu objecte social. Sempre, es podrà desenvolupar cada activitat mitjançant l’obertura de comerç per a cada activitat en el moment oportú.

Inversions estrangeres

Els no residents poden crear una societat al Principat d’Andorra i tenir el 100% de les accions subjectes a la presentació d’un registre penal net.
Per l’avança, aquestes persones han d’obtenir l’autorització de la seva inversió per part de l’administració del Govern d’Andorra.

Societats Offshore

Al Principat d’Andorra no es permet la creació de societats offshore, per la qual cosa és impossible tenir una societat extraterritorial.
Les societats d’Andorra han de tenir un lloc físic d’explotació dins del territori, per tant resident sota la jurisdicció i fiscalitat andorrana.

El concepte d’abús del bé social

El concepte d’abús de bé social no existeix al Principat d’Andorra. Els diners que guanyeu us pertanyen, però les despeses “personals” no es poden considerar comptablement com a despeses inherents a l’activitat comercial de la societat.

L’entorn Jurídico-Fiscal

L’entorn legal i fiscal és prou protector per al creador de la societat sempre i quan segueixi i respecti les nostres recomanacions.
S’apliquen cronològicament:

  • 2003 – Protecció de dades personals

Llei 15/2003, del 18 de setembre, protecció qualificada de dades personals

  • 2011 – Intercanvi d’informació fiscal

Decret N ° 2011-30 del 7 de gener de 2011 sobre la publicació de l’Acord entre el Govern de la República Francesa i el Govern del Principat d’Andorra sobre l’intercanvi d’informació en matèria tributària signat a Andorra la Vella 22 de setembre de 2009 (1)

  • 2012 – Inversions estrangeres

Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra

  • 2015 – Acord de no doble imposició

Convenció sobre la no doble imposició entre França i Andorra
Signat a París el 2 d’abril del 2013, aprovat per la Llei Nº 2015-279 de 13 de març de 2015 (JORF No 0062 de 14 de març de 2015), entrada en vigor l’1 de juliol 2015 i publicada pel Decret Nº 2015-878 de 17 de juliol de 2015 (JORF N ° 0165 del 19 de juliol de 2015)

  • 2016 – Directiva OCDE sobre intercanvi automàtic de dades

A partir de l’1 de gener del 2016, l’aplicació de la directiva de l’OCDE sobre l’intercanvi automàtic de dades bancàries dels no residents.