Assessors Associats P&E ofereix una gamma completa, evolutiva i adaptable de serveis de comptabilitat al Principat d’Andorra. Posem a la vostra disposició un equip d’experts comptables coneixedors de les eines, normes, regles, principis, procediments i criteris per registrar les operacions econòmiques de la vostra empresa i convertir-la en la informació necessària per la presa de decisions, control de gestió i estimació dels resultats futurs de la vostra empresa, optimitzant d’aquesta manera, la vostra gestió.
A Assessors Associats P&E ens diferenciem per la professionalitat i experiència en empreses de diversos sectors i mides, així com en oferir un tracte continu i proper per tal d’entendre les necessitats del nostre client i poder estructurar solucions personalitzades i flexibles adaptades en cada moment a la realitat de l’empresa.

Tractem la seva empresa com si fos nostra

Serveis Comptables

 • Elaboració de la comptabilitat total o parcial
 • Revisió de comptes
 • Confecció dels estats financers anuals i dipòsit de comptes
 • Assessorament en procediments comptables i administratius
 • Assessorament comptable i administratiu

Revisions trimestrals de la nostra tarifa en funció de la realitat de l’empresa

Tarifes que inclouen la presentació dels impostos i dipòsit de comptes

Serveis laborals

 • Elaboració de butlletins de salari
 • Càlcul de quitances
 • Declaracions CASS
 • Assessorament laboral

Serveis Fiscals

 • Càlcul d’impostos (IGI, IS, IRPF i IRNR)
 • Revisió d’impostos (IGI, IS, IRPF i IRNR)
 • Declaració d’impostos (IGI, IS, IRPF i IRNR)
 • Assessorament fiscal

Serveis d’assessorament

 • Anàlisi Analític
 • Anàlisi sistèmic
 • Desenvolupament de l’estratègia emprenedora per la matriu Swot
 • Desenvolupament del pla d’empresa (simplificat o complet)
 • Assessorament comptable i administratiu
 • Assessorament en procediments comptables i procediments administratius
 • Elaboració de pèrdues i guanys provisional i recerca del punt mort
 • Desenvolupament de taulers de gestió

Llei de Comptabilitat a Andorra (https://www.tramits.ad/diposit-of-accounts-i-llei-de-accountability)